[V303] Ngũ Độc Trận - Ngày 04/08/2017

Ngũ Độc Trận

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 04/08/2017.
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmThưởng
1.000 Bách Thú Ấn*10 (khóa) + Đỉnh Vàng*200 (khóa)
1.000
Quà Thiên Thù Nha*10 (khóa)
2.000
Quà Ngọc Thiềm Tiên*15 (khóa)
2.000
Quà Phong Ngô Thích*15 (khóa)
2.000
Quà Linh Xà Đảm*15 (khóa)
2.000
Quà Thánh Hạt Trảo*15 (khóa)
5.000
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
15.000
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
30.000
Huyền Thiết Chi Tinh *1 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top