Tin tức

Đẳng cấp 100 - Ai đã đạt được?

09-05-2012

Thế giới Võ Lâm Chi Mộng đã xuất hiện cao thủ đạt cấp 100. Nhân vật nào mà uy danh đến vậy? Dạo một vòng Tương Dương, một nhân sĩ đã tìm ra nhân vật cấp 100 của Võ Lâm Chi Mộng. Đó chính là OngBaVien tại máy chủ Thạch Long.

Trang bị max 6 dòng

Khảm đầy Hồng Ngọc

Thông tin chi tiết về nhân vật này, nhân sĩ xem thêm tại đây.