Tin hướng dẫn

[Hướng Dẫn] Cảnh Giới

16-07-2012

Điều Kiện

Người chơi đạt cấp 60 trở lên có thể vào giao diện nhân vật, chọn Cảnh giới để lĩnh ngộ các cảnh giới võ học nhằm gia tăng các thuộc tính cho nhân vật.

Điều Kiện Lĩnh Ngộ

Để lĩnh ngộ được từng Cảnh Giới thì người chơi cần phải vượt qua được từng tầng trong Tàng Kinh Các tương ứng với cấp độ của Cảnh Giới.

Chưa đủ điều kiện Đã đủ điều kiện

Nguồn Gốc

Tàng Kinh Quyển sẽ rơi ra khi đánh bại các Boss cao thủ trong Tàng Kinh Các.

Vật Phẩm: Tàng Kinh Quyển

Các Bước Nâng Cấp Cảnh Giới

Để nâng cấp cảnh giới, người chơi phải vượt tầng Tàng Kinh Các tương ứng với số tầng Cảnh Giới.

  • Bước 1: Người chơi vào giao diện Cảnh giới và kiểm tra điều kiện nâng cấp

Chưa đủ điều kiện Đã đủ điều kiện
  • Bước 2: Nhấn Bắt Đầu để mở giao diện nâng cấp

  • Bước 3: Nhấn Nâng Cấp sẽ tiến hành nâng cấp cảnh giới

Trạng thái của cảnh giới:

Hình ảnh Trạng thái cảnh giới
Chưa đủ điều kiện nâng cấp
Đã đủ điều kiện nhưng chưa lĩnh ngộ
Đã đủ điều kiện và đã lĩnh ngộ

Hình ảnh Cảnh Giới đã được lĩnh ngộ và các thuộc tính được cộng thêm

Lưu Ý

  • Người chơi đạt cấp 60 trở lên mới có thể lĩnh ngộ cảnh giới.
  • Không thể vượt cảnh giới để nâng cấp.
  • Nâng cấp cảnh giới thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc (tăng tỷ lệ nâng cấp thành công lần sau).