Tin hướng dẫn

[Hướng dẫn] Thăng cấp Huy Chương

15-12-2012

Vật phẩm

Huy Chương Giang Hồ

Đá Tạo Huy Chương (cấp 1 – cấp 10)

Nguồn gốc

Mua được thông qua các hoạt động Event

NÂNG CẤP HUY CHƯƠNG

Người chơi có được Huy Chương Giang Hồ có thể dùng Đá Tạo Huy Chương Cấp 1 để chế tạo Huy Chương Thánh Thú Cấp 1

Bước 1:Người chơi đến NPC Phạm Xảo Tượng, chọn “Ghép Huy Chương”

Bước 2: Tại giao diện Ghép Huy Chương, chọn “Ghép Huy Chương”

Bước 3: Chọn “Bỏ HC vào” để đặt Huy Chương cần nâng cấp

Bước 4: Khi đã có Huy Chương Giang HồĐá Tạo Huy Chương (có cấp độ tương ứng) người chơi có thể tiến hành nâng cấp. Chọn “Ghép” để thực hiện.

Bước 5: Khi gia tăng cấp cấp Huy Chương thành công sẽ có thêm các thuộc tính cộng thêm

Công thức ghép Huy Chương

Công thức nâng cấp Huy Chương Thánh Thú
HC Giang Hồ + 1 Đá Tạo HC Cấp 1 = HC Thánh Thú Cấp 1
HC Thánh Thú Cấp 1 + 1 Đá Tạo HC Cấp 2 = HC Thánh Thú Cấp 2
HC Thánh Thú Cấp 2 + 1 Đá Tạo HC Cấp 3 = HC Thánh Thú Cấp 3
HC Thánh Thú Cấp 3 + 1 Đá Tạo HC Cấp 4 = HC Thánh Thú Cấp 4
HC Thánh Thú Cấp 4 + 1 Đá Tạo HC Cấp 5 = HC Thánh Thú Cấp 5
HC Thánh Thú Cấp 5 + 1 Đá Tạo HC Cấp 6 = HC Thánh Thú Cấp 6
HC Thánh Thú Cấp 6 + 1 Đá Tạo HC Cấp 7 = HC Thánh Thú Cấp 7
HC Thánh Thú Cấp 7 + 1 Đá Tạo HC Cấp 8 = HC Thánh Thú Cấp 8
HC Thánh Thú Cấp 8 + 1 Đá Tạo HC Cấp 9 = HC Thánh Thú Cấp 9
HC Thánh Thú Cấp 9 + 1 Đá Tạo HC Cấp 10 = HC Thánh Thú Cấp 10
Công thức nâng cấp Huy Chương Ma Thú
HC Thánh Thú Cấp 10 + 1 Đá Tạo HC Cấp 1 = HC Ma Thú Cấp 1
HC Ma Thú Cấp 1 + 1 Đá Tạo HC Cấp 2 = HC Ma Thú Cấp 2
HC Ma Thú Cấp 2 + 1 Đá Tạo HC Cấp 3 = HC Ma Thú Cấp 3
HC Ma Thú Cấp 3 + 1 Đá Tạo HC Cấp 4 = HC Ma Thú Cấp 4
HC Ma Thú Cấp 4 + 1 Đá Tạo HC Cấp 5 = HC Ma Thú Cấp 5
HC Ma Thú Cấp 5 + 1 Đá Tạo HC Cấp 6 = HC Ma Thú Cấp 6
HC Ma Thú Cấp 6 + 1 Đá Tạo HC Cấp 7 = HC Ma Thú Cấp 7
HC Ma Thú Cấp 7 + 1 Đá Tạo HC Cấp 8 = HC Ma Thú Cấp 8
HC Ma Thú Cấp 8 + 1 Đá Tạo HC Cấp 9 = HC Ma Thú Cấp 9
HC Ma Thú Cấp 9 + 1 Đá Tạo HC Cấp 10 = HC Ma Thú Cấp 10

Ghi chú

  • Cần có Huy Chương và Đá Tạo Huy Chương cấp độ tương ứng để nâng cấp.
  • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
  • Mỗi lần nâng cấp tốn 1 Đá Tạo Huy Chương.

NÂNG CẤP ĐÁ TẠO HUY CHƯƠNG

Bước 1: Người chơi đến NPC Phạm Xảo Tượng, chọn “Ghép Huy Chương”

Bước 2: Tại giao diện Ghép Huy Chương, chọn “Ghép Đá Chế Tạo”

Bước 3: Người chơi “Chọn Đá” để đặt Đá Tạo Huy Chương cần nâng cấp

Bước 4: Chọn “Ghép” để thực hiện nâng cấp

Bước 5: Nâng cấp thành công sẽ nhận được Đá Tạo Huy Chương Cấp Cao hơn.

Ngoài ra, người chơi có thể dùng Huy Chương Giang Hồ để đổi Đá Tạo Huy Chương ở Hoạt Động “Hoàn Nguyên” trong sự kiện Tẩy Tủy Kinh.

Ghi chú

  • Ghép 3 Đá Tạo Huy Chương cấp thấp sẽ ghép được 1 Đá Tạo Huy Chương cấp cao hơn (3 đổi 1).
  • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
  • Đá Tạo Huy Chương (khóa) và (không khóa) khi nâng cấp cùng lúc, thành công sẽ bị khóa.

BĐH Võ Lâm Chi Mộng