Tin tức

10h: Khai mở Vân Long - Thanh Long

30-10-2011

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để đáp ứng sự kỳ vọng của tất cả các nhân sĩ gần xa và tạo điều kiện cho nhân sĩ có thể thoải mái trên bước đường du hiệp, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ khai mở thêm 2 cụm máy chủ mới.

KHAI MỞ CỤM MÁY VÂN LONG - THANH LONG
10h ngày 30/10/2011

Võ Lâm Chi Mộng -  Webgame kiếm hiệp hay 2011

Với hai máy chủ mới Vân Long - Thanh Long, hy vọng bước đường khám phá thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn. Hãy nhấn vào đây để trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng.

Võ Lâm Minh Chủ