Tin tức

23/03: Sáp nhập một số cụm máy

22-03-2012

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho hàng loạt các tính năng mới sẽ xuất hiện trong những ngày đầu tháng 4, Bổn Minh chủ sẽ sáp nhập một số máy chủ trong cụm 21 - 30.

Thời gian sáp nhập: Từ 16h đến 18h ngày 23/03/2012.

Danh sách các máy chủ sáp nhập ngày 23/03/2012
Máy chủ 1 Máy chủ 2

Việc sáp nhập này không ảnh hưởng đến nhân vật của các nhân sĩ. Nhân sĩ ở máy chủ Đại Long vẫn có thể đăng nhập vào máy chủ Đại Long như trước đây. Cũng tương tự với các nhân sĩ ở các máy chủ khác. Thay đổi lớn nhất của việc sáp nhập đó là tên hiển thị của nhân vật. Tất cả các nhân sĩ ở các máy chủ sau sáp nhập sẽ có thêm số thứ tự của máy chủ ở phía sau tên nhân vật. Ví dụ:

Máy chủ Tên cũ Tên mới sau sáp nhập
[21] Đại Long LăngLăng LăngLăng[21S.]
[23] Hồng Long LăngLăng LăngLăng[23S.]
[25] Tàng Long LăngLăng LăngLăng[25S.]
[27] Ngọc Long LăngLăng LăngLăng[27S.]
[29] Ngân Long LăngLăng LăngLăng[29S.]
[22] Uy Long LăngLăng LăngLăng[22S.]
[24] Minh Long LăngLăng LăngLăng[24S.]
[26] Cuồng Long LăngLăng LăngLăng[26S.]
[28] Quang Long LăngLăng LăngLăng[28S.]
[30] Xích Long LăngLăng LăngLăng[30S.]

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Võ Lâm Minh Chủ