Tin tức

Du Long Đao - Ai đã sử dụng?

16-01-2012

Du Long Đao - vật báu giang hồ trấn giữ càn khôn tưởng đâu đã vùi chôn cùng tuế nguyệt, nay lại tái xuất nhân gian. Võ lâm nổi trận phong vân, hòng mưu toan chiếm giữ.

Sức mạnh của Du Long Đao là sức mạnh của đất trời bồi đắp. Ai giữ được Du Long Đao, thiên hạ sẽ về tay. Sau cuộc chiến công thành đầu tiên trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng diễn ra từ 20h đến 21h chủ nhật 08/01/2012, chủ nhân của Du Long Đao đã hiển lộ.

Máy chủ Tuyết Long

Máy chủ Vương Long

Máy chủ Nhật Long

Máy chủ Mộc Long

Máy chủ Đường Long

Máy chủ Quý Long

Máy chủ Thổ Long

Máy chủ Kim Long

Máy chủ Huyền Long

Máy chủ Ngự Long

Bang chủ của bằng hữu đã có Du Long Đao chưa? Hãy mau chóng đăng ký công thành để sớm trở thành chủ nhân mới của Du Long Đao.

Ghi chú: danh sách các thành chủ sở hữu Du Long Đao để giới thiệu trên trang chủ được lựa chọn ngẫu nhiên.

Võ Lâm Minh Chủ