Tin tức

Hoa Sơn Luận Kiếm tái hiện võ lâm

14-03-2012

Đỉnh Hoa Sơn ngàn năm tuyết phủ, người đến thì đông nhưng ít kẻ có thể ra về. Chập chùng núi, chập chùng mây, giữa bao la càn khôn tìm ra ngũ bá.

Đỉnh Hoa Sơn ngàn năm tuyết trắng

Đây Tiểu Long Nữ khí chất bất phàm, kia Vương Trùng Dương đỉnh thiên lập địa. Kìa Nhất Đăng Đại Sư phong thái ung dung, đó một Chu Bá Thông tài ba cái thế...

Thiên hạ ngũ tuyệt năm xưa, ai là đệ nhất?

Hoa Sơn Luận Kiếm
Sắp xuất hiện trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Ai sẽ vượt qua Chu Bá Thông khi xưa, trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Công, hùng bá một phương? Câu trả lời sẽ có trong những ngày sắp tới.

Võ Lâm Minh Chủ