Tin tức

Hướng dẫn tính năng Cắm cờ bang hội

28-11-2011

Cắm cờ bang hội

Từ 19h đến 21h các ngày thứ hai, tư, sáu và bảy trong tuần, bang chủ vào giao diện bang hội để tiến hành cắm cờ bang hội.

Bấm phím G để vào nhanh giao diện bang hội

Tiếp tục bấm vào dòng “Vào giao diện cờ bang”. Lúc này sẽ hiện ra giao diện “Cờ Bang Hội” cho biết bản đồ, tọa độ, tên cờ bang, cấp, bang hội và sinh lực của cờ.

Vào giao diện cờ bang để tiến hành cắm cờ bang hội

Khi đã quyết định cắm cờ tại bản đồ nào rồi thì đi đến đúng tọa độ bản đồ đó. Chọn đúng dòng bản đồ và bấm vào dòng “Cắm cờ bang”.

Sau khi cắm cờ thành công, vị trí cắm cờ sẽ hiển thị lá cờ của bang hội.

Lợi ích khi cắm cờ bang hội

Chú ý

  • Mỗi lần cắm 1 cây cờ bang hội tốn: 10.000.000 tiền đồng (10 triệu) trong bang hội
  • Bị bang khác phá cờ thành công mà muốn cắm lại cờ thì sẽ tốn thêm 10 triệu tiền đồng (nhưng phải phá thành công cờ của đối phương)
  • Một bang hội có thể cắm nhiều cờ ở nhiều bản đồ.

Phá cờ bang hội

Bản đồ thật sự không nhiều cho các bang cùng chiếm đóng. Trường hợp tọa độ bản đồ của bang hội đã có cờ của bang khác, nếu muốn lựa chọn khu vực đó dành cho bang hội của mình, bang chủ và các thành viên phải phá cờ bang hội.

Hệ thống sẽ thông báo cần phải phá cờ ở kênh nào. Cả bang phải hợp sức để có thể cùng phá cờ bang khác.

Cả bang phải hợp sức để có thể cùng phá cờ bang khác

Tiếp tục bấm vào dòng “Vào giao diện cờ bang”. Lúc này sẽ hiện ra giao diện “Cờ Bang Hội” cho biết bản đồ, tọa độ, tên cờ bang, cấp, bang hội và sinh lực của cờ.

Trực tiếp đánh vào cờ bang đối phương

Đổi tên cờ bang hội

Muốn đổi tên cờ bang hội, bang chủ nhấn phím tắt G để vào giao diện bang hội, chọn dòng Vào giao diện cờ bang. Trong giao diện cờ bang, nhấn chọn Đổi tên cờ để tiến hành chọn tên mới cho cờ.

Nhấn chọn Đổi tên cờ để tiến hành chọn tên mới cho cờ

Nhấn chọn tên mới cho cờ bang hội

Chú ý

Đổi tên cờ bang hội tốn 10.000.000 tiền đồng trong bang (10 triệu)

Đổi hình cờ bang hội

Nhấn chọn phím tắt G để vào nhanh giao diện bang hội, chọn dòng vào giao diện cờ bang. Trong giao diện cờ bang, nhấn chọn dòng Đổi cờ để tiến hành lựa chọn hình ảnh hiển thị mới cho cờ bang hội.

Vào giao diện cờ bang hội để đổi hình ảnh hiển thị của cờ

Chọn hình ảnh hiển thị để thay đổi

Chú ý

Đổi hình ảnh hiển thị cờ bang hội tốn 20.000.000 tiền đồng trong bang (10 triệu)

Thăng cấp cờ bang hội

Thăng cấp cờ bang hội để có thể tăng thuộc tính cho các thành viên bang hội. Trong giao diện cờ bang hội, chọn dòng Thăng cấp để mở giao diện thăng cấp cờ bang hội.

Tiến hành thăng cấp cờ bang hội

Lợi ích khi thăng cấp cờ

Chú ý

  • Thăng cấp cờ lên cấp 2 cần: 100.000.000 tiền đồng (100 triệu), 100 lệnh bài thanh long, 100 lệnh bài bạch hổ, 100 lệnh bài chu tước, 100 lệnh bài huyền vũ.
  • Thăng cấp cờ từ cấp 2 lên cấp 3 cần: 300.000.000 tiền đồng (300 triệu), 300 lệnh bài thanh long, 300 lệnh bài bạch hổ, 300 lệnh bài chu tước, 300 lệnh bài huyền vũ.

Võ Lâm Minh Chủ