Tin tức

Tin vui khi tranh đoạt Hiên Viên Thần Kiếm

06-07-2012

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm khích lệ và tôn vinh các nhân sĩ tranh đoạt Hiên Viên Thần Kiếm, vào thứ hai ngày 09/07/2012, nếu máy chủ nào có nhân sĩ đoạt được Hiên Viên Thần Kiếm thì máy chủ đó sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm.

Số lượng ngày được nhân đôi sẽ được tính theo cách sau:

  • Máy chủ có từ 1 - 2 nhân sĩ mang được Hiên Viên Thần Kiếm về máy chủ của mình thì máy chủ đó sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm trong một ngày (từ 00h00 ngày 11/7/2012 đến 00h00 ngày 12/7/2012).
  • Máy chủ có từ 3 nhân sĩ trở lên mang được Hiên Viên Thần Kiếm về máy chủ của mình thì máy chủ đó sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm hai ngày (từ 00h00 ngày 11/7/2012 đến 00h00 ngày 13/7/2012).

Với sự thay đổi nàyquý bằng hữu sẽ có nhiều cơ hội hơn để trải nghiệm nhiều huyền bí và hấp dẫn từ thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,