[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V228

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản V228, gồm những nội dung chính sau đây:

Nạp 1 tặng 1
Diễn ra trong ngày 29/02/2016

Cường Hóa Chi Thần
Diễn ra trong ngày 26/02/2016

Chào Đón Tân Thủ 360game

 • Thời gian tích lũy: 00h00 ngày 01/03/2016 đến 23h59 ngày 31/03/2016.
 • Thời gian nhận thưởng: 17h00 ngày 01/03/2016 đến 23h59 ngày 31/03/2016.
 • Nhận quà tại cổng 360game.vn mục code Vip
 • Chỉ áp dụng cho máy chủ 616 trở đi
360game – Tân Thủ Chào Mừng
 • Trong thời gian hoạt động, quý Nhân Sĩ nhận miễn phí gói quà.

360game-vlcm_tanthumienphi

360game - Tân Thủ Tu Luyện
 • Trong thời gian hoạt động, quý Nhân Sĩ nạp 2.000 vàng có thể nhận gói quà Tân Thủ Tu Luyện.

360game-vlcm_tanthutruongthanh

360game - Tân Thủ Anh Hùng
 • Trong thời gian hoạt động, quý Nhân Sĩ tích lũy đủ 20.000 vàng sẽ nhận được gói quà Tân Thủ Anh Hùng

360game-vlcm_tanthuanhhung

Tích lũy nhận thưởng: 24 ngày

 • Biểu tượng:
 • Cập nhập phần thưởng
Tích lũyPhần thưởngHình ảnh
1 ngày
 • 28 Hộ Thể Thần Đơn (khoá)
3 ngày
 • 68 Hộ Thể Thần Đơn (khoá)
7 ngày
 • 128 Hộ Thể Thần Đơn (khoá)
14 ngày
 • 188 Hộ Thể Thần Đơn (khoá)
24 ngày
 • 368 Hộ Thể Thần Đơn (khoá)

Hoạt động Đột Phá Đẳng Cấp
Thời gian : Từ 0h00 ngày 26/02/2016 đến 23h59 ngày 03/03/2016

Cập nhập phần thưởng

Thập Bát La Hán: nhận từ mốc 15 000 vàng


Thất Kiếm Hạ Sơn

 • Nhận từ hoạt động Phát Tài/Đầu Tuần/Lộc Bất Tận Hưởng


Hoạt động Cuối Tuần Đại Phúc
Thời gian: từ 00h00 ngày 26/02/2016 đến 23h59 28/02/2016

Cập nhập các phần thưởng hấp dẫn
 • Vé Vàng(khoá)
vlcm_vevang
 • Bí Kíp Võ Thần(khoá)
vlcm_bikipvothan
 • Vương Giả Tinh Thạch(khoá)
vlcm_vuonggiatinhthach
 • Bùa Cường Hóa(khoá)
vlcm_buacuonghoa
 • Võ Lâm Linh Đơn(khoá)
vlcm_volamlinhdon
Đột Phá Võ Công
 • Nhân sĩ thu thập các vật phẩm : Đột Phá Kỹ Năng (Nhất), Đột Phá Kỹ Năng (Nhị), Đột Phá Kỹ Năng (Tam), Đột Phá Kỹ Năng (Tứ), Đột Phá Kỹ Năng (Ngũ), Đột Phá Kỹ Năng (Lục), Đột Phá Kỹ Năng (Thất) đổi phẩn thưởng.
 • Phần thưởng
 • Tiêu Dao Trùng Luyện Đơn
vlcm_tieudaotrungluyendon
 • Phục Ma Thần Sách
vlcm_phucmathansach
 • Bích Hải Trùng Luyện Đơn
vlcm_bichhaitrungluyendon
 • Bắc Minh Vô Cực
vlcm_bacminhvocuc
 • Bắc Minh Trùng Luyện Đơn
vlcm_bacminhtrungluyendon
 • Thái Huyền Tôn Pháp
vlcm_thaihuyentonphap
 • Tẩy Tủy Trùng Luyện Đơn
vlcm_taytuytrungluyendon
 • Bí Kíp Tử Hà - Cực
vlcm_bikiptuhacuc
 • Tử Hà Trùng Luyện Đơn
vlcm_tuhatrungluyendon
 • Thập Bát La Hán Phụ Thể
vlcm_thapbatlahanphuthe
 • Kỳ Môn Trùng Luyện Đơn
vlcm_kymontrungluyendon
 • Đá Kích Ẩn Thiên Phú
vlcm_dakichanthienphu
 • Bí Kíp Không Động
vlcm_bikipkhongdong
 • Đá Kích Cảnh Giới
vlcm_dakichcanhgioi
 • Khí Trầm Đan Điền
vlcm_khitramdandien
 • Kỳ Môn Giáp Thuật Phù
vlcm_kymongiapthuatphu
 • Ám Khí Quyển
vlcm_amkhiquyen
 • Quy Tắc Chân Võ Tiệt
vlcm_quytacchanvotiet
 • Khương Tiêu Âm
vlcm_khuongtieuam
 • Đấu Chuyển Tinh Trùng Luyện Đơn
vlcm_dauchuyentinhtrungluyendon
 • Chuyển Thế Long
vlcm_chuyenthelong
 • Cầm Long Thần Sách
vlcm_camlongthansach
 • Tứ Linh Hỏa Diệm Châu
vlcm_tulinhhoadiemchau
 • Bí Kíp Long Trảo
vlcm_bikiplongtrao
 • Đá Kích Tu Hành Ẩn
vlcm_dakichtuhanhan
 • Bí Kíp Độc Cô – Cực
vlcm_bikipdoccocuc
 • Niết Bàn Trùng Sinh
vlcm_nietbantrungsinh
 • Bí Kíp Cửu Dương – Cực
vlcm_bikipcuuduongcuc
 • Bí Kíp Cửu Âm Vô Thượng
vlcm_bikipcuuamvothuong
 • Bí Kíp Cửu Âm – Cực
vlcm_bikipcuuamcuc
 • Thần Nông Đỉnh
vlcm_thannongdinh
 • Bí Kíp Thất Thương – Cực
vlcm_bikipthatthuongcuc
 • Đá Truyền Thuyết Thần Long Phù
vlcm_datruyenthuyetthanlongphu
 • Bí Kíp Kỳ Môn – Cực
vlcm_bikipkymoncuc
 • Giáng Long Mật Tịch
vlcm_gianglongmattich
 • Bí Kíp Đấu Chuyển – Cực
vlcm_bikipdauchuyencuc

Hoạt động Đầu Tuần Đại Lộc
Thời gian: từ 00h00 ngày 29/02/2016 đến 23h59 02/03/2016

Cập nhập các phần thưởng hấp dẫn
 • Vé Vàng(khoá)
 • Mảnh Đỉnh Phong(khoá)
 • Niết Bàn Tịch(khoá)
 • Đá Rèn Thần Binh(khoá)

Thứ Năm Đại Cát
Thời gian: từ 00h00 đến 23h59 ngày 03/03/2016


Long Chi Chúc Phúc (chi tiết)

Thần Binh

 • Biểu tượng:
 • Cập nhập hoat động Rèn Thần Binh

Đóng các hoạt động sau

 • Vận Tiêu x5
 • Viên Nguyệt Chi Bảo
 • Hoạt Động Lồng Đèn 12 Con Giáp

Chuỗi Sự Kiện Hoạt Động

NgàyĐóng hoạt độngHoạt động mới
26/02/2016 - 03/03/2016   Đột Phá Đẳng Cấp
Linh Thử Hiến Bảo
26/02/2016 đến hết ngày 28/02/2016 Lộc Đại Phát Cuối Tuần Đại Phúc
Luyện Võ Thần
Đột Phá Võ Công
29/02/2016 đến hết ngày 02/03/2016 Thứ Hai Tài Lộc Đầu Tuần Đại Lộc
Huyết Tứ Linh
Rèn Thần Binh
03/03/2016 Thứ Năm Vàng Thứ Năm Đại Cát

Tụ Bảo Bồn Thấp-Cao: Ngày 26/02 – 03/03/2016

Sự kiện cho tuần 26/02/2016 đến 03/03/2016

Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top